Liên hệ

Trung tâm máy trị liệu Bộ Quốc phòng

  • 589 Hoàng Hoa Thám, Ba đình, Hà Nội
  • 120 Đốc Ngữ, Ba đình, Hà Nội

Điện thoại: 084 354 8686

Nội dung liên hệ: