điện cực xung

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Máy điều trị điện phân Galvanic và phụ kiện

Điện cực điện phân – nhiệt cao su (1 cặp – 6x9cm)

Máy điện xung và phụ kiện

Điện cực xung dán cánh bướm (1 cặp)

55.000
90.000
150.000

Máy điện xung và phụ kiện

Điện cực xung dán vuông 4x6cm (1 cặp)

60.000

Máy điện xung và phụ kiện

Điện cực xung mắt

250.000

Máy điện xung và phụ kiện

Điện cực xung ngực

670.000

Máy điện xung và phụ kiện

Điện cực xung tay loại nhỏ

650.000

Máy điện xung và phụ kiện

Điện cực xung tay loại to

1.000.000

Máy điện xung và phụ kiện

Điện cực xung từ trường (1 cặp)

180.000

Máy điện xung và phụ kiện

Đôi dép điện cực xung chân

300.000