Sử dụng thuốc hết hạn ?

Sử dụng thuốc hết hạn ?

Vào lúc 19:30 ngày 24 tháng 6, gia đình bệnh nhi 4 tuổi bị suy tủy đã phản ánh với Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM và cơ quan báo chí, về việc nhân viên y tế của bệnh viện này đã truyền cho bệnh nhi 2 lọ thuốc ATG đã hết hạn

Gian-cach-xa-hoi

Covid-19 và Cách ly xã hội

Giãn cách xã hội được hiểu là tập hợp những biện pháp để giảm tần số và khoảng cách tiếp xúc gần giữa người với người ở bên ngoài xã hội, nhằm giảm nguy cơ lây truyền bệnh.

Chuyên mục con