Danh mục sản phẩm

Hiển thị 13–24 của 64 kết quả

Máy siêu âm điều trị và phụ kiện

Cốt Hổ Sơn – Gel xoa đặc trị

80.000

Máy điều trị nhiệt nóng thảo dược và phụ kiện

Đai và túi nhiệt máy DoctorHome

90.000

Máy điều trị nhiệt nóng thảo dược và phụ kiện

Đai và túi nhiệt máy GoldLife

90.000

Máy điều trị nhiệt nóng thảo dược và phụ kiện

Đai và túi nhiệt máy MPT8-12

90.000

Máy điều trị nhiệt nóng thảo dược và phụ kiện

Đai và túi nhiệt máy Wonder

90.000

Máy điều trị Laser và phụ kiện

Đầu phát Laser (650nm) cổ tay

2.000.000

Máy điều trị Laser và phụ kiện

Đầu phát Laser 2 bước sóng châm cứu

3.500.000

Máy điều trị Laser và phụ kiện

Đầu phát Laser nhỏ cầm tay

600.000

Máy siêu âm điều trị và phụ kiện

Đầu phát siêu âm 1cm2 màu đen

5.000.000

Máy siêu âm điều trị và phụ kiện

Đầu phát siêu âm 1cm2 màu trắng

3.000.000